18 Μαρτίου 2010

Τhe documentary "The eye of beauty" in Ηigh Shool Torregaveta (Naples Italy), the ancient Italian Kimi, the first Greek colony in the West Europe (16.03.2010)

Προβολή του ντοκιμαντέρ “The eye of beauty” στο Γυμνάσιο Torregaveta (Νάπολη Ιταλίας), στην αρχαία ιταλική Κύμη, της πρώτης ελληνικής αποικίας στη Δύση (16/3/2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια: