30 Μαΐου 2010

Mohammed El Farra, Mayor of Khan Yunis from the Gaza isolated, visited Greece invited by the Mayor Panagiotis Fotiadis Acharnon and "HellenicPalestinian Friendship" (18 – 28/5/2010)

Ο Mohammed Abd El Khalek El Farra, Δήμαρχος της Χαν Γιούνις από την αποκλεισμένη Γάζα, επισκέφθηκε την Ελλάδα προσκεκλημένος του Δημάρχου Αχαρνών Παναγιώτη Φωτιάδη και της "Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας". Έμεινε στην Ελλάδα 10 ημέρες και εκτός της Αδελφοποίησης με το Δήμο Αχαρνών, πραγματοποίησε συναντήσεις με ελληνικά πολιτικά κόμματα, το Δήμαρχο Αιγάλεω και πρόεδρο της ΤΕΔΚΕ Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτές και πολιτιστικές οργανώσεις...
Mohammed Abd El Khalek El Farra, Mayor of Khan Yunis from the Gaza isolated, visited Greece invited by the Mayor Panagiotis Fotiadis Acharnon and "HellenicPalestinian Friendship". He stayed 10 days in Greece and out of town with the City Acharnon, met with Greek political parties, the Mayor of Egaleo and chairman of TEDKE Dimitris Kalogeropoulos, MPs and cultural organizations ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: