20 Μαΐου 2010

Ο Mohammed El Farra, συναντήθηκε με τον Μανώλη Γλέζο, τον πρώτο Αντάρτη της Ευρώπης και ιστορικό στέλεχος της ελληνικής εθνικής Αντίστασης - The Mohammed El Farra, met with Manolis Glezos, the first Revolutionary Guerrilla of Europe and leader of the Greek National Resistance

Mohammed El Farra- Μανώλης Γλέζος, γιατρός Νάντερ ΑλΑμπάντλα, πρόεδρος "Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας"
The Mohammed El Farra, Manolis Glezos, doctor Nader AlAbandla, president of "HellenicPalestinian Friendship"

Δεν υπάρχουν σχόλια: