6 Ιουνίου 2009

Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, Οκτώβριος 2008 - Parliament of Greeks, Athens, October 2008 - Parlamento dei Greci, Atene, ottobre 2008


Δεν υπάρχουν σχόλια: