8 Ιουνίου 2010

Mohammed El Farra, Mayor of Khan Yunis from the Gaza isolated, visited Greece invited by the Mayor Panagiotis Fotiadis Acharnon and "HellenicPalestinian Friendship" (18 – 28/5/2010)

The most important contributions of the visit – Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις της επίσκεψης

Δεν υπάρχουν σχόλια: